Címerhatározó/Szorosad címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szorosad címerével foglalkozik.


Szorosad címere.jpg

Heraldikai leírás: Álló háromszögű pajzs vörös pajzsfővel. A pajzs kék mezejében zöld halmon jobbra fordult ágaskodó fehér ló áll, amely felemelt mellső patáival, élével jobbra fordult ezüst ekevasat tart. A vörös pajzsfőben három hatágú arany csillag látható.

Magyarázat: Az ekevasat tartó ágaskodó ló motívuma a község XVIII. századi pecsétjében szerepelt. Az ezüst ekevas a hagyományos mezőgazdasági termelést szimbolizálja. Azzal, hogy a régi pecsétet emelték át a címerbe, a kontinuitásra, a múlt hagyományainak továbbépítésére mutatkozó igény fejeződik ki. A pajzsfőben szereplő három arany csillag a régió három községének, Törökkoppánynak, Kárának és Szorosadnak az összetartozását és összefogását kívánja kifejezni, jelképezni. A zöld halom a település természetes környezetére utal.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])


  • Irodalom:


A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még: