Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szutsits (olv. Szucsics) család címerével foglalkozik.


pacséri Szutsits szerkesztés

 
Szutsits Pál Mátyás
 
Szutsits József
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs