Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Técsi, Técsy családok címerével foglalkozik.


técsői Técsy

szerkesztés

 

A Técsői Técsi család őseit, Istvánt testvéreivel Györgygyel (1671) és Annával 1649 február 4-én III. Ferdinánd nemességre emeli s ezt {13.} Szathmárvármegyében Batizon 1652 jul. 9-én kihirdetik Laknak Nagy-Bányán, hová Istvánt papnak választották meg, de nem fogadta el.* Ez Istvántól származik le a család (1649–1675), kinek fia Samu (1695–21722), ennek Samu (1722–1760), ennek fia Samu (1752–1802), neje Poroszlói Tóth Julia (A Tóth család utódai Kolozsvártt laktak a Magyar-utczában, nemeslevele Técsy Kálmánnal Deés),* fiok Sámuel (1790–1862. Ez telepedett M.-Láposra), szolgabiró, neje Bernádi Károlina, gyermekeik: 1. Sámuel (1830), neje Sántha Mária, leányuk Róza, 2. Kálmán (1834–1890), neje Sorger Amália, fiok az élő Kálmán, kinek Schilling Erzsébettől 2 leánya és egy fia van, 3. Károlina, férje Léczfalvi Gyárfás Ferencz szolgabiró s fiok Gerő.[1]

  • Irodalom:

SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. V. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE. Lápos (Magyar-). [2]

  • Külső hivatkozások:Vernika másképpen Técsi

szerkesztés

 

Vernika másképpen Técsi János 1700. július 10., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Orbán Katalin, gyermeke Jónás

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs