Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tömpe család címerével foglalkozik.


egregi és nyírvadai Tömpe

szerkesztés

 

Törzsökös szatmár-vármegyei család, mely Nyirmeggyesen, Nagykárolyban és Vadán volt birtokos, mely utóbbira ősük a Szapolyai-párti János, 1535-ben donatiót nyert, de nótáztatván, birtokait is elveszítette. Később azonban, 1665-ben, I. Lipót II. Jánosnak és nejének, fiának Miklósnak, ennek nejének és leányainak, továbbá Pap Jánosnak új czímeres nemeslevelet adott, melyet Szatmár vármegyében 1666-ban hírdettek ki. Tagjai közűl János az 1809-iki nemesi felkelésben vett részt. - István, 1848/49-ben nemzetőr. - Sándor († 1898) szolgabíró. - Gyula († 1902) postatiszt. - Bertalan, jelenleg Nagykároly város tanácsnoka. József, postatiszt.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó természetes leopárd, jobbjában görbe kardot tart. Sisakdísz: vörösruhás magyar vitéz növekvően, jobbjában harczi csákányt tart, balját csípején nyugtatja. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs