Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tőkés család címerével foglalkozik.


hajdúszoboszlói és kenézi Tőkés

szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs