Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Tab címerével foglalkozik.


Heraldikai leírás: Vörös szalagok általi hasítással, vágással, jobb- és bal harántosztással nyolc szárnyszerű mezőre osztott álló csücsköstalpú pajzs boglárpajzzsal. A csücsköstalpú boglárpajzs fekete mezejében jobbra fordult, felemelt jobbjában arany kardot tartó, balját ragadozásra nyújtó arany oroszlán. A címerpajzs első kék mezejében a jobb haránt osztóvonalból jobbra fordult, arany levelekkel ékes borostyánágat tartó ezüst páncélos kéz, második kék mezejében fejét jobbra fordító, vörös csőrében hatágú arany csillagot tartó kiterjesztett szárnyú ezüst hattyú, harmadik kék mezejében holdsarló fölött lebegő arany csillagot markoló, balra forduló, saját keblét tépő, ezüst pelikán, negyedik kék mezejében oromzatos ezüst bástya szerepel. Az ötödik kék mezőben torkán nyíllal átlőtt, növekvő arany szarvas ugrik jobbra, a hatodik vörös mezőben egy-egy jobbra és balra hajló zöld szőlőtőkén arany szőlőfürt látható. A hetedik kék mezőben fodrozott ezüst vízen jobbról arany bugájú nádtól kísért, arany koronás, szárnyát kiterjesztő arany vadkacsa úszik jobbra, a nyolcadik arany mezőben kiterjesztett szárnyú, fekete kétfejű sas látható. A címerpajzsot felül arany falkorona keretezi. A pajzstartók: szemükön a pajzstól eltartó nyíllal átlőtt arany oroszlánok.

Magyarázat: A címer Tab egykori birtokosainak címerelemeit egyesíti magában. A boglárpajzs oroszlánja, a borostyánágat tartó ezüst páncélos kéz, az ezüst bástya, az aranyszőlős tőke, a kétfejű fekete sas, a pajzstartók a Hadik címerről, az ezüst hattyú a Rozgonyi, a pelikán a Mérey, a szarvas a Fajszi-Anyos, az arany vadkacsa a Nádasdy család címeréből származik. A falkorona a település városi rangját jelzi.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: