Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tagányi család címerével foglalkozik.


oszlányi Tagányi

szerkesztés

János alezredes 1894 ápr. 3-án nyert címeres nemeslevelet. A nemességszerző kincstári erdőfőnök fia 1845 máj. 1-én Dentán született s ezredesként ment nyugalomba. Fia: Zoltán (szül. 1888) cs. és kir. huszárhadnagy. Címer: kékben zöld hármas halom. Középsőjén kardot tartó, könyöklő, páncélos kar. A kardon átütött török fővel. Sisakdísz: három arany búzakalász. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs