Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Takács családok címerével foglalkozik.


Takács 1608 szerkesztés

 

Gávai Gaál János 1608. december 2., Bécs II. Mátyás címer általa: Takács György, Szalay Miklós, Mikes János R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

[1]


Takács alias Deák 1694 szerkesztés

Deák alias Takács György 1694. szeptember 10-én szerzett nemesi armális címereslevelet I. Lipót magyar királytól. Deák másképpen Takáts János, fia György katona nemesség szerzőnek három gyermeke született: Takáts György, Pál és János. Ifjabb Takáts György felesége Soós Katalin, akitől született Takáts Ádám, valkházi földbirtokos. Takáts Ádám és Holupka Rozália frigyéből született ifjabb Takáts Ádám (1758–1812), aki Tápióbicskére került és ahol földbirtokos lett felesége, bicskei Bitskey Abigail (1758–1846) révén. A család másik ága a nemesség szerző fivérétől, Takáts másképp Deák Jánostól származott, aki két fiúgyermeket (Takáts Jánost és Ferencet) nemzett.

Címer (1694): "Álló kék pajzsban zöld mezőn jobbra fordulva ágaskodó ezüst egyszarvú. A koronás, pántos sisakon növekvő férfi, egyik kezében világító lámpással, másik kezében kivont karddal. Sisaktakarók: jobboldalt kék-arany, baloldalt vörös-ezüst színűek."

  • Irodalom:

HU MNL OL A 130 - Illésy - 1t - 0033 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 3. kötet. Deák (alias Takács).


Takács 1756 szerkesztés

 

Takács Pál nemesség, 1756. jan. Mária Terézia

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még szerkesztés


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs