Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tallheimb család címerével foglalkozik.


Tallheimb József 1688. szeptember 20., Bécs I. Lipót bárói rang címerbővítés és vörös pecsétviasz használati joga

P 707 Zichy cs. lt. Fasc. 40. et B No. 3

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2034

[1]

Rövidítések

Lásd még: