Címerhatározó/Tamásfalvi címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Tamásfalvi család címerével foglalkozik.


Eredeti
Javított

Tamásfalvi György 1415. május 19., Konstanz Zsigmond címer általa: testvérei Miklós, Tamás, Imre

DL 50.513

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs