Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tamásy család címerével foglalkozik.


Tamási Vajdafi Henrik volt ajtónállómester pecsétje 1440


A Tamásy család a Héder nemzetségből származik. Ősi címerük a hatszor hasított pajzs lehetett.

  • Irodalom: Nagy Iván VIII. 92-94. l.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs