Címerhatározó/Tapolcsányi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tapolcsányi család címerével foglalkozik.


Tapolcsányi János sírköve a kistapolcsányi templomban


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs