Címerhatározó/Tapolcsányi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tapolcsányi család címerével foglalkozik.


Tapolcsányi János sírköve a kistapolcsányi templomban
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs