Címerhatározó/Tapolyizsép címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Tapolyizsép címerével foglalkozik.


A falu első ismert pecsétnyomója „Tott ISIP“ körirattal 1789-ből való. A falu jelképe csőrében ágat tartó galamb, mely két ágon áll, a feje fölött nyílt korona van.

A második pecsétnyomó 1839-ből való, mely ma a miskolci megyei levéltárban található. Körirata: T(óth) IZSEP HELLYSEGE PETSETTYE 1839. Az évszám a pecsétmező pázsitjába van bevésve, melyen egy férfi alakja és egy négylábú állat áll, melyet pásztornak vélnek. A kezében bot, afölött elemózsiás tarisznya. Az állatot ökörnek vélik.

A falu címerét a korábbi pecsét alapján hozták létre, melynek mázait a falu zászlója is követi.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs