Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Taródy család címerével foglalkozik.


A Siebmacher-féle czímergyűjtemény közöl... egy Taródy-czímert XVI-XVII. századi források után... abban kék mezőben zöld alapon a jobb pajzsszélhez támaszkodó sziklafal látszik, melyre egy fekete kecskebak kapaszkodik.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: