Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Telbisz család címerével foglalkozik.


óbesenyői Telbisz

szerkesztés

Imre jogtudor, temesvári kir. közjegyző, mehalai és lovrini földbirtokos 1912-ben „Óbesenyői” előnévvel nemességet nyert. Baraczházi Capdebó Ida nejétől származó fia Imre, egyéves huszár-önkéntes.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs