Címerhatározó/Temesillésd címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Temesillésd címerével foglalkozik.


Temesillésd pecsétje 1910
  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs