Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Tengőd címerével foglalkozik.


Heraldikai leírás: Vágással két részre osztott álló háromszögű pajzs, melynek felső vörös mezejében lebegő helyzetű, egymáson harántirányban keresztbetett, arany markolatú és keresztvasú ezüst pengéjű szablya, alsó kék mezejében lebegő helyzetű leveles arany búzakalász, melyet két oldalról egy-egy szarvasagancs kísér. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves arany szalagon fekete nagybetűs Tengőd felirat olvasható.

Magyarázat: A címerben szereplő két szablya a vitézség jelképe. Tengőd szülötte Bornemissza János törökverő vitéz, és Zsebeházi István, aki Perczel Mór hadtestének volt századosa, és a vezetésével több falubeli is részt vett az 1848/49-es szabadságharcban. Az arany búzakalász a mezőgazdasági termelésre, a két szarvasagancs a nagyvadakban gazdag környékre utal.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: