Címerhatározó/Teresztényi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Teresztényi , Terestényi, Terestyén, Teresztenyei családok címerével foglalkozik.


Teresztenyei

szerkesztés

Teresztenyei. Kihalt család. – Vö. Csoma 584–6. (gen.); NI. XI/107.

  • Irodalom:

Kempelen X.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Terestény 1576

szerkesztés

Terestyén. Címereslevele kelt 1576. febr. 22. Nemessége Vasmegyéből 1763. legf. helyen igazoltatott. Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeiráskor ugyanezen megyében 2 Mihály és János vétettek fel a kétségtelen nemesek közé. – Vö. Balogh 150., 257.

  • Irodalom:

Kempelen X.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Teresztényi 1638

szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Terestényi

szerkesztés

Terestényi. Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeiráskor Zemplénm.-ben István vétetett fel az igazolt nemesek közé.

  • Irodalom:

Kempelen X.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs