Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Tergenye címerével foglalkozik.


Tergenye pecsétlenyomata 1790-ig
Tergenye pecsétlenyomata, 1790
Tergenye pecsétlenyomata, 1816

Ma Peszektergenye része, mely Nagypeszek és Tergenye egyesítésével jött létre.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs