Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Thalabér család címerével foglalkozik.


Thalabér Boldizsár

1749. jan. 05. Pápán született dunántúli nemesi család sarjaként.

1806. pozsonyi, 1811. esztergomi kanonok, 1823. szentgyörgymezei prépost, apát, éneklő kanonok. 1828. évi halála után elsőnek temették el az épülőfélben levő bazilika sírboltjába.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs