Címerhatározó/Theilesius címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Theilesius család címerével foglalkozik.


...a M. Nemzeti Múzeumba került, Nicolai Illés nagyszebeni mester műve, épp úgy, mint Theilesius György síremléke is (343. ábra), melynek eredetije a berethalmi evang. templomban van. Nicolai, a ki 1660 körül nagyszebeni lakos volt, bizonyára előkelő szerepet játszott a szászok szobrászai között.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs