Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Theodor család címerével foglalkozik.


pestyerei Theodor

szerkesztés

Alapítója Theodor Konstantin, ki a m. kir. kincstártól vett Krassó megyei Pestyere helységre 1830. aug. 6-án kir. adományt nyert, ezzel nemességét Krassó megye előtt 1831. máj. 3-án kihirdetetté. Fia Theodor (vagy Theodory) György jelenleg is bírja Pestyere helységet.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs