Címerhatározó/Thurmann címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Thurmann család címerével foglalkozik.


thurmsteini ThurmannSzerkesztés

Erdélyből származik, hol már a XV. század vége felé szerepel. Lőrincz 1636-ban II. Ferdinándtól kap czímeres nemeslevelet. A család egyik ága már a XVII. században telepedett le Szatmár vármegyében, a hol bányákat szerzett. Tagjai közül Olivér († 1899), Nagybánya város polgármestere. - Testvérei: László jeddi nagybirtokos és Miklós, nagybányai birtokos és bányatulajdonos.[1]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs