Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Timáry család címerével foglalkozik.


Heves vármegyéből származik. Márton, Pál és András 1654 júl. 8-án nyertek címeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól. András 1814-ben telepedett le Temes vármegyében, ahol esküdtté választották meg. Tagjai közül Imre (†1888) Topolyán volt birtokos. Ennek fia Béla Belgiumban él.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs