Címerhatározó/Tinnini egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) tinnini (knini) egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) tinnini egyházmegye

szerkesztés

A tinnini püspökök pecsétei és címerei

  • Irodalom:

Zoran Peran: Grbovi kninskih biskupa. Kninski biskupi. Kninski ugarski naslovni biskupi. Kninski naslovni biskupi. I dio [1196-1593] é. h. n.[1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs