Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tisza család címerével foglalkozik.borosjenői Tisza gróf

szerkesztés
 
A Tisza család nemesi címere
 
A Tisza család grófi címere
 
Tisza László és felesége, Szénássy Rebeka úrasztali ajándéka a geszti templomnak 1771-ből (Nagy Imre felvétele)

   

Borosjenői Tisza Lajos 1883. december 22., Bécs Ferenc József grófi rang, Szegedi előnév és címer általa: felesége gyermekei

P 1462 Tisza cs. gesztesi lt. No. 192

 

Tisza (Borosjenői és Szegedi).

Biharmegyei eredetű régi család, melyből Tisza Lajos v. b. titk. tanácsos és szegedi kir. biztos 1883 decz. 22-én Bécsben kelt oklevéllel magyar grófi méltóságra emeltetett. A család a vármegyében Kocsordon, Tyukodon és Ököritón bírtokos. A család eredetét a Bihar vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük.[1]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs