Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tokody családok címerével foglalkozik.


Tokody 1746

szerkesztés

Bertalan lippai kincstári ügyész és fia Ödön 1847. évi jún. 11-én hirdettették ki nemességüket Temes vármegyében, Bihar vármegye bizonyítványa alapján. György kir. tanácsos három fia János, József és Imre 1821-ben Szentandrási előnevet és a szentandrási részjószágra adományt nyertek I. Ferencz királytól. A család Trencsén vármegyéből származik, honnan 1746 febr. 3-án nyert nemesi bizonyítványt. Jenő nyug. plébános Temesvárott lakik.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Tokody 1792

szerkesztés

 

Tokody Mihály és András 1792. július 26., Bécs I. Ferenc nemesség és címer általuk: Mihály gyermekei András, Borbála, Mária, Julianna, valamint András gyermekei József, Eszter

P 510 Nagy cs. lt. évr. 1792

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Tokody 1821

szerkesztés

 

Tokody cs., 1821 R 64 – 1. tétel – No. 1008/a

birtokátruházás, címerbővítés, előnév

Királyi Könyvek - A 57 - 64. köt. - p. 576-581.
Kapcsolódó irat - R_64_1_1008_a_2
Kapcsolódó irat - R_64_1_1008_a_3
Adományozó - Ferenc - magyar király -
Adományos - Tokody József -
Adományos - Tokody János -
Adományos - Tokody Imre -
Adományos által - Tokody István - egyedi címzetes apát, váradi őrkanonok - nagybátyjuk
Ellenjegyző - Koháry Ferenc - kancellár - herceg -
Ellenjegyző - Ránffy Zsigmond -
Eredeti kiállításának helye - Laibach
Eredeti kelte - 1821.04.13.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum in forma ovali coelestini coloris, aureo limbo circumductum, aureum arcum apposita sagitta complectens. Scuto incumbit galea tornearia coronata, clatrataque seu aperta, purpura suffulta, auro reducta, torque ac monili circumducta, situ pro more ad dextram obliquo nobilibus concedi solita, eminentibus a dorso coronae proboscidibus fuscis, quibus insistit posterioribus pedibus divaricatis gryphus aureus inter iugum proboscidum erectus dextrique anterioris pedis falculis auream crucem dupplicatam tenens, laciniis seu lemniscis, hinc argenteis et caeruleis, illinc aureis et rubris, a cono galeae placide decurrentibus, totumque decenter condecorantibus. - Van címerfestmény - NA2 - ép, a magyar címer koronája elkenődött - a magyar címer jobb mezője vörös alapon négy ezüst pólyát mutat

Megjegyzés: Előnév: "de Szent-András". I. Ferenc király átírja és megerősíti a váradi káptalan 1792.06.11.-én kelt oklevelét (fassionales), melyben a káptalan átírja Paksy Ferenc nyugalmazott királyi testőrfőhadnagy 1792.06.09-én kelt testimoniálisát, melyben az 7000 forint ellenében átruházza Tokody Györgyre szentandrási (Bihar vm.) birtokát (fassio perennalis).[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: