Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tomek család címerével foglalkozik.


Tomek György, valamint fiai Mihály, György és Márton nemesség, III. Károly, Laxemburg, 1715. V. 30

A kézzel festett, aranyozott címerrel díszített oklevél szerint Tomek György, valamint fiai Mihály, György és Márton érdemeik elismeréseként nemesi címet kapnak. 1 pergamenlevél. Zsinóron függő, ép viaszpecséttel, enyhén sérült fatokban. A király aláírása erősen megfakult. Az iratot Hunyady László kancelláriai titkár is kézjegyével látta el.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: