Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Toperczer család címerével foglalkozik.


toporezi Toperczer

szerkesztés
 
Toperczer címer 1686, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

 

Toperczer János Lőcse elöljárója, valamint felesége Kurcz Dorottya és gyermekei: Mária, Éva, Tóbiás, Dániel, Dorottya és Erzsébet, I. Lipót 1686.09.19 nemesi rang és címer.

 

Toperczer Pál a hősiességéért I. Ferenc császártól 1795. 9. 8 örökös osztrák nemesi rang és todtenfeldi előnév.

Toperczer Pál 20 éves korában abbahagyta jogi tanulmányait, és nagybátyja, báró Kray Pál táborszernagy biztatására hadapródnak áll. Hősies és bátor tetteiért többször kitüntetik, főrangú tiszti karba emelik. Pált Mannheim mellett Todtenfeldnél halálos sebesülés érte. Innen kapta az előnevét todtenfeldi azaz halálmezei. Pál az osztrák nemesi rangra emelést követően 1796-ban sérüléseibe belehalt. Felesége, két lánya és fia Pozsonyban maradt.

A nagy méretű olajfestmény sárosoroszi és ugornyai Toperczer József leszármazottai birtokában van.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Toperczer 1722

szerkesztés

   

MCK:

Toperczer Jakab, valamint apósa Cornides Márton gyógyszerész és fiai: Márton és Tamás, Késmárk lakosai, III. Károly 1722. 12. 5 nemesi rang és címer.

Az eredeti nemesi oklevél valószínűleg Cornides leszármazottnál található.

Turul:

6. Cornides család nemes levele, adom. III. Károly által Cornides Márton és veje Topperczer Jakabnak Bécsben 1722. deczember 5-én.

Czímer: Kék mezejű álló pajzs, melynek alján levő zöld dombon egy fehér, jobbra néző, csőrében zöld ágat tartó galamb látható. A pajzson rostélyos sisak, rajta ugyan az a jobbra néző, ágat tartó galamb. Takaró: mindkét oldalon vörös-ezüst.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [2]

  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs