Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Torvaj címerével foglalkozik.


Heraldikai leírás: Álló háromszögű kék pajzs arany pajzsfővel, melyben lebegő helyzetű, egy tőből ágazó három zöld tölgyfalevél láth.i tó, köztük egy-egy makk. A pajzs kék mezejében lebegő helyzetű arany koronából jobbra fordult, vörös nyelvét kiöltő ezüst farkas im ki, amely mellső lábaival zöld levelű és szárú három (vörös-ezüsi vörös) természetes rózsát tart. A címerpajzsot egy-egy alul keresztlx tett, arany boglárral összefogott szárú zöld pálmaág keretezi. A c í merpajzs alatt lebegő, hármas tagolású arany szalagon fekete nagybetűs Torvaj felirat olvasható.

Magyarázat: A pajzsfőben látható három zöld tölgyfalevél a település természetes környezetére, az itteni erdőkre utal. A hármas szám gazdag szimbólumértékű, és egyben a legfontosabb szakrális szám. A címerállat az egykor itt birtokos családra utal. A három rózsának vallási jelentése van: a vörös rózsa Krisztus, az ezüst Szűz Mária szimbóluma. Ez utóbbinak azért is van jelentősége, mert Nagyboldogasszony a község védőszentje. A pálma az újjászületés, a győzelem és a halhatatlanság szimbóluma.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: