Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Träger család címerével foglalkozik.


szilágyi Träger

szerkesztés

 

Szilágy vármegyéből származik és csak az újabb korban telepedett át Szatmár vármegyébe. Károly, 1893-ban kapott czímeres nemeslevelet, a Szilágyi előnévvel, I. Ferencz József királytól. Tagjai közül Károly, a czímerszerző zilahi adóhivatali pénztáros volt, ki a nemességet a közszolgálat terén szerzett érdemeiért nyerte.- II. Károly, szilágycsehi gyógyszerész. - Antal, zilahi pénzügyi titkár. - Albert, gazdasági tudósító, a báró Vécsey László sárközi uradalmának intézője. A czímerszerző neje: Urházy Ilona, régi nemes család sarja, ki után a család az Urházy czímert kapta.

Czímer: Kékben, zöld alapon álló arany búzakéve, melyen fekete sas áll. Sisakdísz: csőrében sarlót tartó sas. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs