Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Trapp család címerével foglalkozik.


Eredeti
Javított

Trapp, Johann 1514. október 28., Innsbruck II. Miksa császár birodalmi címer DL 50.542

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs