Címerhatározó/Trencsén címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Trencsén címerével foglalkozik.


Trencsén pecsétje egy 1381-es oklevélről
  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs