Címerhatározó/Trencsén címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Trencsén címerével foglalkozik.


Trencsén.svg

Trencsén pecsétje egy 1381-es oklevélről


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs