Címerhatározó/Trsztyenszky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Trsztyenszky család címerével foglalkozik.


Trsztyenszky 1638

szerkesztés
 
Trsztyenszky címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból
 

  

Címer és nemesi cím: III. Ferdinánd, Pozsony 1638. január 15, Trsztenszky András és fiai, II. András, II. Márton, valamint testvérei, I. Márton és I. György részére.

Az USA-ban a család egy része 1960-tól a Tresten, Magyarországon 1840-től a Nádasi nevet használja.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs