Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tudar család címerével foglalkozik.


Tudar György, 1613 R 64 – 1. tétel – No. 179.

Adományozó - II. Mátyás - magyar király - - - Adományos - Tudar György - - - - Adományos által - Tanda Orsolya - - - - felesége Adományos által - Tudar István - - - - fia Adományos által - Tudar Katalin - - - - leánya Adományos által - Tudar Ilona - - - - leánya Adományos által - Tudar Piroska - - - - leánya Adományos által - Tudar Anna - - - - leánya

Eredeti kiállításának helye - Pozsony Eredeti kelte - 1613.03.18.

Címerleírás: Scutum nimirum militare erectum tripartite forma divisum ac [… per medium ...] iacens, caerulei colore tracta in gra[…], exserta lingua rubicunda, ore patulo, cauda erecta, dextro pede gladium evaginatum, sinistro […], posterioribus [pedibus …] scuti parte rubri colore a medio dis[...] candidas proferre cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam, regio diademate, naturalis [...] distentum [dextro] gladium nudum capulotenus vibrantem, sinistro ad rapiendum extenso, ore hianti, lingua rubicunda exserta, cauda erecta, priori per omnia similem [proferente orna]tam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc aurei et coelestini, illinc vero argentei et rubri colorum, in scuti oram fluitantibus, illudque apprime exornantibus. - Van címerfestmény - - igen kopott, az ezüst megfeketedett - [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs