Címerhatározó/Udvarhelyi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Udvarhelyi családok címerével foglalkozik.


udvarhelyi UdvarhelyiSzerkesztés

   

Udvarhelyi István 1639. augusztus 21., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer

P 1881

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Lásd még: