Címerhatározó/Ullmann címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ullmann család címerével foglalkozik.


Ullmann 1825Szerkesztés

Mór fiai: Frigyes, Izidor, Adolf, Vilmos, Sámuel és Gábor 1825 dec. 2-án nyertek címeres nemeslevelet. A nemességszerző a XIX. század első felében Keresztes (Temeskeresztes) helységben bírt földesúri joggal.


  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs