Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Unger család címerével foglalkozik.


tahi Unger Szerkesztés

 
Az Unger család férfi tagjai

 

A nemességet Unger Béla (1843–1920) szerezte 1918-ban tahi, előnévvel

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs