Címerhatározó/Váradi egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) váradi egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Váradi főegyházmegyeSzerkesztés

A váradi püspökök pecsétei és címerei

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs