Címerhatározó/Végvár címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Végvár címerével foglalkozik.


Végvár pecsétje 1910
  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs