Címerhatározó/Vízakna címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Vízakna címerével foglalkozik.


Coa Romania Town Vízakna.svg


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs