Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vadász családok címerével foglalkozik.


gyöngyöshalászi Vadász szerkesztés

 

Gyöngyöshalászi Vadász Orbán 1610. március 8., Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: testvérei György és Anna

P 695 Vadász cs. lt. A-I. a

Ung vármegyéből származik, honnan idővel más vármegyékben is elterjedt és Szatmár vármegyében is, hol Tunyogon volt birtokos, 1769-ben igazolta nemességét. Orbán és általa testvérei György és Anna, 1610-ben kaptak czímeres nemeslevelet II. Mátyástól, mely ugyanaz évben Ungvármegyében hirdettetett ki. Tagjai közül János 1706-ban II. Rákóczi Ferencz hadnagya. - I. Pál, ref. lelkész, 1778-ban subscribált a bázeli egyetemen. - II. Pál († 1830), jászkún-kerületi tb. alügyész. - III. Pál, 1809-ben insurgens-hadnagy. - I. Pál fia János, jászkiséri főjegyző és ügyvéd. Ennek fia Károly, túrkevei birtokos.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: