Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vaday család címerével foglalkozik.


vadai Vaday

szerkesztés
 

Szatmármegyei család, mely Nagykárolyban és Vada pusztán volt birtokos. Tagjai közül Gáspár fia Menyhért, 1902-ig Nagykároly város rendőrkapitánya, majd gazdasági tanácsosa. Ennek fia Károly, nagykárolyi magánhivatalnok. - Fia Lajos, királydaróczi főjegyző. - Sámuel († 1885) nagykárolyi, Boldizsár szatmárhegyi birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon, leveles koronán könyöklő vörösmezű kar, görbe karddal. Sisakdísz: pajzsbeli kar. Takarók: kékarany, vörösarany.[1]


  • Irodalom:

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Szatmár vármegye. [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs