Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vajna család címerével foglalkozik.


pávai Vajna szerkesztés

 
Bolyai Gergely pávás címere, 1858
 
Bolyai János "pávás" címere Szegeden, a Dóm-téri Emlékcsarnokban
 
a pávai Vajna ág címere

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Egyes források a pávás címert a Bolyai családnak tulajdonítják. Oláh-Gál Róbert felívta a figyelmet arra, hogy a bólyai Bolyai család nemesi címere Paul Stäckel, Dávid Lajos és Rónay Elemér szerint kék pajzson, zöld mezőn álló, [jobbra néző,] fölemelt fejű, felborzolt farkú páva, míg Erdély nagy levéltárosa, Kelemen Lajos szerint ötágú koronán ágaskodó állat (pegazus [helyesebben talán griff]), fején korona, kezében kard.

Kelemen Lajos az Erdélyi Múzeum Levéltárában talált egy oklevelet, amelyen Bolyai Antal (Bolyai Farkas öccse) aláírása és pecsétje szerepelt, melyről úgy gondolta, hogy az lehetett az ősi Bolyai címer: „Eredetije vörös viaszba nyomva 3,3 cm x 3,0 cm méretben. Özvegy S. Gyulay Elekné gr. Nemes Annának gr. Nemes Antal és részesei ellen indított pöre Felső-Fehér-megye törvényes generális székén Ürmösön 1815 március 2.-án hozott ítéletén, Bolyai Antal aláírása mellett. Eredetije a S. Gyulay-családnak az Erdélyi Múzeumba ideiglenesen letett levéltárában (619 szám). A pecsét készítője nem volt járatos a heraldikában, hiszen hatágú koronát vésett a címerre. A vésés technikája is igen primitív. Dávid Lajos professzor tévesen közli könyvében a Bolyai-címert, mivel a közölt címer a Pávai Vajna család címere, vagyis Bolyai Gáspárné, született Pávai Vajna Krisztina címere volt.”[1]

Irodalom:

Oláh-Gál Róbert: A Bolyai család címere. Polygon XIV. évf. 2. szám, 2005, 3-10.

Jegyzetek:

  1. MTA Könyvtár Kézirattár K 23

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: