Címerhatározó/Veszprém címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Veszprém címerével foglalkozik.


Veszprém város tanácsa 1945-1970 (címer a szocializmus idején)
Veszprém Város Tanácsa díjérem (címer a szocializmus idején)

  • Irodalom:

Somfai Balázs: Néhány szó Veszprém város címeréről és általában a heraldikáról. Veszprémi Szemle 17. évfolyam, 38. szám 2015/3. 3-5.

Földesi Ferenc: Sigillum civitatis Wesprimiensis - Veszprém város címer- és pecséthasználatának története. Veszprémi Szemle 17. évfolyam, 38. szám 2015/3. 6-76.

Rainer Pál: A nemes város zászlaja, 1745. (Gondolatok egy ódon veszprémi zászló kapcsán) Veszprémi Szemle 17. évfolyam, 38. szám 2015/3. 77-85.

Cziráki Veronika: Beszámoló Veszprém város 1745-ben készült zászló rekonstruálásának elsődleges tapasztalatairól. Veszprémi Szemle 17. évfolyam, 38. szám 2015/3. 86-96. [1]


  • Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_c%C3%ADmere


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs