Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Viannini család címerével foglalkozik.


Érdekes – nem királytól adományozott – czímerlevél van a M. Tud. Akadémia kézírattárában. E czímert IX. János Antal Flavius Angelus Comnenus Lascaris Paleologus Isten kegyelmébõl a görög császárok és a Flavius Augustus római-, késõbb konstantinápolyi császárok nemzetségének törvényes örököse stb. adományozta Bécsben 1722-ben Viannini Baptista János bécsi császári váltótörvényszéki tanácsosnak, a kit egyúttal bizanczi szent birodalmi szabad bárói rangra emelt s a kinek a moldvai Reniz helységet adományozta mint hûbérbirtokot. A czímer leírása következõ: felnegyedelt paizsmezõ, 1. kékben aranycsillag, 2. veressel és aranynyal hasított, elül ezüst harántpólya, hátul vörös grif, 3. arany, 4. kék, e két utóbbin színcserélõ kétfejû sas. (Bárczay 37-38.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: