Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vilcsek család címerével foglalkozik.


Vilcsek, Monyák és Bukovinszky címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Árva megyei soltész eredetű család.

Armális: 1647. február 20, I. Lipót, Vilcskek Miklós és felesége, Szenkovics Dorottya, valamint Szaniszló és felesége, Monyak Zsófia és rokonai [ Bukovinszky Tamás ] részére.

Címer: Kék alapon zöld téren jobbra fordult ezüst farkas, a jobb mancsában kardot, a balban máltai keresztet tart. A sisakdísz a pajzsmező koronából kinövő farkasa.


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs