Címerhatározó/Vinczehidy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vinczehidy család címerével foglalkozik.


vinczehidi Vinczehidy szerkesztés

A nemességet V. Izidor, a nagykikindai takarékpénztár igazgatója 1885 máj. 6-án kapta »Vinczehidi« előnévvel a nagykikindai magyarság politikai és kulturális mozgalmainak vezetéséért s különösen az ottani magyar gimnázium létesítése körüli kitartó és eredményes munkásságáért. Fia: Ernő (szül. 1870.) Torontál vármegye főjegyzője. Dezső (szül. 1877) ügyvéd. Címer: három természetes színű méhvel megrakott jobbharánt ezüst pólyával vágott pajzs felső kék mezejében, a pajzs szögletéből sugárzó aranynap. Az alsó vörös mezőben haladó aranyoroszlán. Sisakdísz: zárt veres kék szárny között kinövő aranyoroszlán. Takarók: kékezüst, veres-arany.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs