Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Vladár család címerével foglalkozik.


nagycsepcsényi és mutnai Vladár szerkesztés

 
Nagycsepcsényi és muthnai Vladár címer Ch→
 
Vladár Julianna címere Ch→

Ősrégi család, mely a Dessewffy-család előnevei között is előforduló, Szlavóniának pozsegai kerületében fekvő Chernek (Csernek) városából (villa) származik.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Kempelen

Rövidítések

Lásd még: