Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vojnits család címerével foglalkozik.


Báró Vojnits címer

bajsai Vojnits Sándor földbirtokos, országgyűlési képviselőnek valamint feleségétől, felsőpulyai Rohonczy Szilárdka Mária Erzsébet Etelkától született gyermekeinek úgymint a.) Miklós Mária István József Oszkár Sándornak, b.) Mária Adél Olgának és c.) Szilárdka Klarissza Alexandrina Máriának 1911.09.17.-n, Bécsben kiállított címereslevélben található címerrel teljes mértékben egyező változat. [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs